10. 8. 2019

Benefiční akce s mimořádným programem ve prospěch kostela sv. Michaela archanděla.

Spojení minulostí s budoucností. Péče o historické dědictví jako odkaz naší generace generacím budoucím. Cílem akce je nastartovat nezbytné opravy nejstarší stavby nacházející se na katastrálním území obce Valy – Kostela sv. Michaela Archanděla. Zároveň je naší snahou oživit kulturní život obce a navázat tak na jeho bohatou tradici.

 

  Akce se koná za podpory obce Valy, kde obec přispívá na tuto akci jak finančně, tak majetkově.

 

Partnery akce jsou:

                  

 

Akci dále podporují:

        

 

 

Go Top